Hoe ga je om met een wereld waarvan de complexiteit even wonderbaarlijk als huiveringwekkend is? Waarom worden zovelen zóveel gemanipuleerd door zo weinigen in een almaar oplopend gepolariseerd en gefragmenteerd tijdsgewricht?

Kun je nuancering, troost en houvast vinden door citaten uit boeken, kranten, weekbladen en radio-interviews te noteren? En deze vervolgens volstrekt willekeurig te rangschikken en ze met het voegwoord want aan elkaar te verbinden?

lansink deed het de laatste drie jaar en dat resulteerde in een opsomming van 4 pagina’s met overpeinzingen van journalisten, schrijvers, filosofen, dichters, musici, kunstenaars, architecten, wetenschappers en politici, van alle tijden.

€15 incl. verzending

summary of half truths

How do you deal with a world whose complexity is as wonderful as it is horrifying? Why are so many being manipulated so much by so few in an increasingly polarized and fragmented era?

Can you find nuance, comfort and guidance by writing down quotes from books, newspapers, magazines and radio interviews? And then arrange them completely randomly and connect them with the conjunction because?

lansink did it for the last three years and that resulted in a 4-page summary of the reflections of journalists, writers, philosophers, poets, musicians, artists, architects, scientists and politicians of all times.

€15 incl. postage

JVDV | BEING IN THE WORLD MEANS BEING IN LIMBO | ars pro domo
paintings | objects a score + a poem
20 works | 40 pages | full color off-set | 25x21cm | 2021
ISBN 978-94-6402-948-2
€30 + postage

burlesk | poems | t o lansink (pseudonym jvdv) | ars pro domo | edition: 50 | 16x24cm/20 pages | 2018
€25 + postage (3 copies left)

room-suitcase-artistproject | Dutch: kamer-koffer-kunstenaarproject | concept and design | 21×27,5 | 2017 | unpublished

art&leadership | concept and compilation | publisher: Nieuw Amsterdam | 21×29,7/188 pages | 2008
€25 + postage (2 copies left)
anthologie ‘a poem by:’ | Dutch: ‘een gedicht van’ | published by de Baak | 15x21cm/116 pages | 2011
€15 + postage
notebook de Baak | design: Jaap Kroneman | supervision: JVDV | published by de Baak | 2012
notebook de Baak | design: Jaap Kroneman | supervision: JVDV | published by de Baak | 15x21cm | 2012
GALERIE CONCOURT | catalogue | 21x22cm/24 pages | The Hague | 2005
objects / paintings | design: Karin Kuiper | 12,5x18cm/leparello | 1997