‘time is not a line of static moments of now, but a stream of change’

World Premiere La Durée à Henri Bergson > October 8 2023
The World Premiere of my visual score La Durée took place in the Galloway Studio Nijmegen. Singer Nico Huijbregts and pianist Andries van Rossem played it with full dedication. Huijbregts, dressed in sports outfit with a clown nose, had to – in addition to singing – occasionally also anticipate the table tennis balls that the audience threw at him! The end was spectacular, a table tennis robot shot 150 balls at the wall with the large projected score, halfway through the robot was turned towards the audience.

The score is based on Bergson’s conception of time, which he refers to as LA DURÉE or THE DURATION. He philosophises on the contradiction between clock time and psychological time. According to him, when a living organism gets something from an automaton, something is comical. He elaborates this proposition, as simple as it is plausible, in the influential essay Laughter, which includes notions of the comic and the clown.

‘tijd is geen lijn statische nu-momenten maar een stroom van verandering’

Wereldpremière La Durée à Henri Bergson > 8 oktober 2023
De Wereldpremière van mijn beeld-partituur La Durée vond plaats in de Galloway Studio Nijmegen. Zanger Nico Huijbregts en pianist Andries van Rossem speelden het met volle overgave. Huijbregts, gekleed in sporttenue met een clownsneus op moest – naast het zingen – zo nu en dan ook nog anticiperen op de tafeltennisballetjes die het publiek hem toewierp! Het einde was spetterend, een tafeltennisrobot schoot 150 balletjes op de muur met de groot geprojecteerde partituur, halverwege werd de robot naar het publiek gedraaid.

De partituur is gebaseerd op Bergson’s conceptie van tijd, die hij aanduidt met LA DURÉE oftewel DE DUUR. Hij filosofeert over de tegenstelling tussen kloktijd en psychologische tijd. Volgens hem is iets komisch als een levend organisme iets van een automaat krijgt. Deze even simpele als plausibele stelling werkt hij uit in het invloedrijke essay Lachen met onder andere noties over het komische en de clown.

paroles de chanson | song lyric | liedtekst

le temps n’est pas un fait objectif
mais dépend de la perception et de l’intuition
individuelles de chacun; le temps et donc
l’espace peuvent être modelés et déformés

time is not an objective given but
depends on everyone’s individual
experience and intuition, and therefore
space can be molded and distorted

de tijd is geen objectief gegeven maar
afhankelijk van ieders individuele
beleving en intuïtie, tijd en daarom
ruimte kan gekneed en vervormd worden

Henri Bergson (1859-1941) French philosopher