present

The abbreviation JVDV stands for for the Dutch artist Jan van der Veer, his work is represented in a number of prominent Dutch corporate collections and in Dutch, Belgian and German private collections. He can be seen as a chameleon artist, who seeks truth in polyphony and fragmentation. His work constantly shifts between realism, abstraction, the precise and the imperfection, which he explores in paintings, objects, installations, drawings, poems and videos. At first glance, the work cannot be regarded as coherent, congruent or constant, if you put it musically: more jazz than minimal music.

In his latest book JVDV BEING IN THE WORLD MEANS BEING IN LIMBO (2022) with paintings | objects | a score + a poem that loosely refers to a quote by the German philosopher Peter Sloterdijk: In der Welt zu sein bedeutet in Ungewissheit zu sein. In these 20 works you slowly travel with the artist and you can gradually see the connections that have arisen during the process of three years up to the publication of this book. (see at: present)

past

From 2001 to 2016, JVDV has been working as curator, conceptual designer and art director on behalf of the learning institute De Baak with locations in Driebergen and Noordwijk aan Zee in the Netherlands. He encouraged programme participants at De Baak to connect to a wide variety of art, with an emphasis on contemporary visual works, poetry and design. Under his supervision, estate De Horst in Driebergen acquired a quirky and distinctive character through his architecture of ideas.

Unique at the estate De Horst is the room-suitcase-artist project; JVDV realised 71 thematically decorated hotel rooms that invite the guest to learn and discover*. Each room focuses on either an artist, writer, philosopher, architect, or designer within seven disciplines. Each room has – instead of a number – an intriguing name, such as Bach (Zaha Hadid), Descent into Limbo (Anish Kapoor) or Mondriaan (Hans van Manen). For this project, he collaborated with cultural institutions of national and international level. Furthermore, commissioned by De Baak, JVDV compiled the book art&leadership (2008) and the poetry anthology a poem by: (2011).

* This project is based on Cultivating Humanity by Martha Nussbaum, professor of legal philosophy and ethics.In her book Not for Profit, Nussbaum presents her thesis wherein she states that while dealing with the liberal arts,it is necessary to learn and unlearn. In the last chapters, she connects with the ambitious so-called ‘Bildung’ ideal.

The term ‘Bildung’ (German concept of self-cultivation) is a theory attributed to the German scholar and diplomat Wilhelm von Humboldt (1767-1835). The concept speaks for a humanistic and a political ideal that is achieved through lifelong study of multiple subjects as general as possible.

heden

De afkorting JVDV staat voor Jan van der Veer, zijn werk is vertegenwoordigd in een aantal vooraanstaande Nederlandse bedrijfscollecties en in Nederlandse, Belgische en Duitse privécollecties. Hij kan worden gezien als een kameleontische kunstenaar, die waarachtigheid zoekt in veelstemmigheid en fragmentatie. Zijn werk schakelt voortdurend tussen realisme, abstractie, het precieze en de imperfectie, die hij in schilderijen, objecten, installaties, tekeningen, gedichten en video’s onderzoekt. Het werk kan op het eerste gezicht niet als samenhangend, congruent of constant worden beschouwd, als je het muzikaal uitdrukt: meer jazz dan minimal music.

In zijn laatste boek JVDV BEING IN THE WORLD MEANS BEING IN LIMBO (2022) met schilderijen | objecten | een partituur + een gedicht dat losjes verwijst naar een citaat van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk: In der Welt zu sein bedeutet in Ungewissheit zu sein. In deze 20 werken reis je langzaam mee met de kunstenaar en kan je stilaan de verbanden zien die zijn ontstaan tijdens het proces van drie jaar tot aan de publicatie van dit boek. (zie bij: present)

verleden

Van 2001 tot 2016 werkte Van der Veer als curator, conceptueel ontwerper en art- director namens leerinstituut De Baak met vestigingen in Driebergen; Landgoed de Horst en Noordwijk aan Zee. Hij probeerde programmadeelnemers van De Baak te verleiden kennis te laten maken met een grote verscheidenheid aan kunstdisciplines, met nadruk op hedendaagse kunst, poëzie en vormgeving. Onder zijn leiding heeft met name Landgoed de Horst in Driebergen een eigenzinnig en onderscheidend karakter gekregen door een ‘architectuur aan ideeën’. In 2008 stelde hij het boek art&leadership samen en in 2011 de poëziebloemlezing ‘een gedicht van:’.

Uniek op Landgoed de Horst is Het kamer-koffer-kunstenaar project*. Van 2011 tot 2016 realiseerde Van der Veer 71 thematisch ingerichte hotelkamers – 40 tweepersoonskamers in Eb&Vloed en 31 eenpersoonskamers in Banning – die de gasten uitnodigen om te leren en te ontdekken. Elke kamer richt zich op een kunstenaar, schrijver, filosoof, architect, ontwerper etc. in 12 disciplines. Voor dit project werkte hij samen met culturele instellingen van nationaal en internationaal niveau. Elke kamer heeft een intrigerende naam – in plaats van een nummer – zoals Bach (Zaha Hadid), Descent into Limbo (Anish Kapoor) en Mondriaan (Hans van Manen).

* Het project is gebaseerd op ‘Cultivating humanity’ van Marta Nussbaum, Amerikaans filosoof en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek. Om aan te sluiten bij een ambitieus Bildungs-ideaal stelt ze dat het omgaan met de vrije kunsten nodig is voor leren/ontleren. Later in Nussbaums korte en krachtige boek Not for profit werkt zij dit uit in een hartstochtelijk pleidooi voor het belang van de vrije kunsten op alle onderwijsniveaus. Historisch gezien stonden de geesteswetenschappen centraal in het onderwijs, omdat ze werden gezien als essentieel voor het creëren van competente democratische burgers.

Biildung is een concept toegeschreven aan de Duitse geleerde en diplomaat Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Het vertegenwoordigt een humanistisch en een politiek ideaal en kan worden bereikt door levenslange studie die idealiter zo algemeen mogelijk moet zijn.